SourceMe:s Vision Om Tillverkningsindustrins Nästa Generation

Vad är cobotar och hur fungerar de?

Vi på SourceMe anser att det är väldigt viktigt att vara välinformerad och uppdaterad om de senaste tekniska framstegen när man arbetar inom sektorn för industriella komponenter. Cobotar är definitivt en av de mest betydelsefulla mänskliga uppfinningar som tillkommit för industrisektorn under senaste decennierna, och vi är stolta över att kunna dela med oss av våra insikter kring frågan i den här artikeln.

 

Uppfinnare av cobots

Uppfinnare av cobot

 

Låt oss börja med definitionen av ”Cobots", ett ord som står för "Collaborative Robots" (samarbetsrobotar). Termen är nästan självförklarande och definierar tydligt skillnaden mellan en normal självarbetande robot och deras samarbetande versioner. De förstnämnda är tänkta att ersätta mänskliga arbetskraft inom tillverkning, och de andra har uppfunnits för att kunna arbeta tillsammans med människor. Den här typen av samarbetande robotar introducerades första gången 1996 och har under de senaste decennierna drastiskt förändrat den industriella sektorn så som vi är vana att se den. Numera är de en integrerad del av vårt produktionssystem, och det saknas gränser för hur deras användning kan förändra våra liv i en nära framtid.

 

Även om de kan låta likartade till både namn och användning finns det många skillnader mellan robotar och cobotar, allt från hur de används inom industrin till vilket sorts samarbete de kan utföra tillsammans med mänsklig arbetskraft. Cobotar är dessutom väldigt lätta att programmera och de kan lära sig genom upprepning, vilket gör dem extremt användbara i arbetsmiljön och enkla att interagera med.

Bakgrunden till skapandet av cobotar och de olika typer som utvecklas under senare år är också väldigt fascinerande ämnen som kan hjälpa oss att förstå hur industriella tillverkare kan förbättra sin användning av de här maskinerna i en nära framtid.

SourceMe har sammanställt en detaljerad artikel om skillnaderna mellan cobotar och robotar, historien bakom dem och vilka typer av samarbetande maskiner som används inom den moderna industrin.

Du hittar alla våra resultat och undersökningar kring cobotar i följande artikel på vår hemsida:

https://sourceme.com/article/cobots-next-generation-of-manufacturing Get the article directly to your email-box!

;

Contact

Address

Sweden, Nacka Strand, Fabrikörvägen 10, 13152

Follow Us

Connect with us via social media.